Modlitwy komunijne

7 rzeczy, które warto wiedzieć o Różańcu Świętym

Różaniec to potężna modlitwa, w której zawierzamy swoje sprawy Najświętszej Maryi Pannie.Mimo to często brakuje nam motywacji, aby poświęcić na nią 20 minut swojego życia. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu zyskasz większą motywację, by kontemplować tajemnice modlitwy różańcowej i że stanie się on iskrą do częstszej modlitwy na Różańcu i zgłębiania życia Maryi oraz Jezusa. 

1. Morskie zwycięstwo i Święto Matki Bożej Różańcowej. Modlitwa różańcowa odmawiana była już w IV i V wieku, jednak dopiero w XVI w. po odniesieniu zwycięstwa w słynnej bitwie morskiej pod Lepanto (przypisywanemu błaganiom świętego Papieża Piusa V do wiernych, by modlili się na Różańcu) w kalendarzu zostało ustanowione liturgiczne święto Matki Bożej Różańcowej. Dzień ten wypada 7 października i upamiętnia zwycięstwo floty chrześcijańskiej pod Lepanto.

2. Objawienia fatimskie. Maryja sześciokrotnie objawiła się dzieciom w Fatimie, za każdym razem nalegając by modlić się na Różańcu. Tę formę modlitwy przedstawiła jako sposób uratowania świata przed wojną.

3.  Tajemnice różańca są fragmentami biblijnymi. Każda Tajemnica Różańca Świętego to fragment Ewangelii opisujący zdarzenia z życia Maryi i Jezusa.

4. Tajemnice Światła. Do ubogacenia Różańca przyczynił się Papież Jan Paweł II, dodając do modlitwy nowe tajemnice do kontemplacji. W liście z 16 października 2002 roku ogłasza on rok 2003 – Rokiem Maryjnym. Z tego powodu postanawia dodać do modlitwy nowy element – tajemnice Światła, które nawiązują do misji Jezusa pełnionej na ziemi.Dzień, który zasugerował Jan Paweł II na Tajemnice Światła to czwartek.

5. Różaniec był ulubioną modlitwą wielu świętych i błogosławionych. Jan Paweł II zawierzył swoje życie Matce Bożej, a na początku swojego pontyfikatu powiedział, że Różaniec jest jego ulubioną modlitwą. O potędze Różańca Świętego mówił także Święty Franciszek Salezy w słowach: „Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią”. Także Św. Maksymilian Kolbe określił Różaniec jako: „Prosta a wzniosła zarazem modlitwa”, dzięki której w łatwy sposób możemy dostawać wiele łask. Przykładów można znaleźć znacznie więcej, podobnie jak i świadectw – nie tylko wśród osób duchownych ale także świeckich.Święty ojciec Pio nalegał, aby jego duchowe dzieci codziennie odmawiały modlitwę różańcową, mówiąc: „Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”

6. Duchowe Dzieła. Różaniec stał się natchnieniem dla wielu świętych do napisania dzieł duchowych. Jednym z najbardziej znanych jest „Tajemnica Różańca Świętego” Świętego Ludwika de Montfort. Napisał on również inne dzieło poświęcone Maryi – „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

7. Papieże także pisali o różańcu. Miano „różańcowego papieża” można przyznać Leonowi XII, który napisał o tej modlitwie 16 dokumentów! O różańcu pisali także Pius X – w Liście apostolskim Summa DeusBenedykt XV pisał, że „Matka Boża ma tak wielki wpływ na swego Boskiego Syna, która jest pośredniczką i szafarką wszelkich łask udzielonych ludziom zawsze okazuje swą moc, zwłaszcza wtedy, gdy uciekamy się do różańca świętego”. Pius XI napisał, iż „Kościół i sam papież — w obliczu błędów i ciężkich bolączek obecnych czasów — znajdują pociechę i natchnienie w synowskim zawierzeniu Matce Odkupiciela oraz w codziennym odmawianiu różańca Ten «Psałterz Matki Bożej, brewiarz Ewangelii i życia chrześcijańskiego» jest «mistycznym wieńcem», «mistyczną koroną», umiłowaną przez katolików, niezależnie od ich przynależności społecznej”. Pius XII zaś zachęcał rodziny chrześcijańskie do umieszczenia różańca na honorowym miejscu wśród innych modlitw. W encyklice Ingruentium malorum wezwał do ufnej modlitwy do Maryi, Matki całego rodzaju ludzkiego, aby zażegnała poważne konflikty między narodami, uchroniła Kościół przed prześladowaniami w wielu krajach oraz ustrzegła młodzież przed niebezpieczeństwami „Aby można było osiągnąć te szlachetne cele, papież Pius XII wzywa do modlitwy różańcowej, przekonany o «jej wielkiej skuteczności w otrzymaniu matczynej pomocy Najświętszej Maryi Panny” – pisał. Jan XXIII poświęcił pobożnej modlitwie maryjnej dwa znaczące dokumenty: encyklikę Grata recordatio o odmawianiu różańca w intencji misji i pokoju oraz List apostolski Il religioso convegno. Święty papież Jan Paweł II napisał duchowe arcydzieło na temat różańca: Różaniec Najświętszej Maryi Panny.

Włącz się do dyskusji

Komentarz

Jak oceniasz ten artykuł?
[Oddanych ocen: 0 Średnia ocena: 0]