Katechizm dla kandydatów

Mały Katechizm – Pytania do Pierwszej Komunii

mały katechzim

W przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej niezbędny będzie Mały Katechizm. Poznanie odpowiedzi na poniższe pytania, a przede wszystkim ich odpowiednie zrozumienie to bardzo ważny krok w życiu każdego młodego Katolika. Z tego powodu szczególnie ważne jest przyswojenie sobie poniższych pytań przez dzieci przed Pierwszą Komunią Świętą.

 1. Kto to jest pan Bóg?– Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.
 2. Ile jest Osób Boskich?– Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 3. Jak nazywamy jednego Boga w trzech osobach?-Jednego Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.
 4. Co to znaczy stworzyć ?– Stworzyć znaczy uczynić coś z niczego.
 5. Kto to są aniołowie?– Aniołowie są to duchy czyste, które  mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.
 6. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali? – Tych aniołów, którzy się zbuntowali nazywamy złymi  duchami, diabłami lub  szatanami.
 1. Kto to jest człowiek?– Człowiek to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.
 2. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?– Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne.
 3. Kim jest Jezus Chrystus?– Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
 4. Jak nazywa się Matka Jezusa Chrystusa?– Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.
 5. Kim był święty Józef ?– Święty Józef był Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.
 6. Kim jest Duch Święty?– Duch Święty jest to trzecia osoba Boska która pochodzi od Ojca i Syna.
 7. Co to jest Kościół katolicki czyli powszechny ? – Kościół katolicki czyli powszechny jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod najwyższą władzą Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych Sakramentów Świętych.
 1. Kto założył Kościół katolicki?– Kościół katolicki założył Pan Jezus.
 2. Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny?– Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.
 3. Co to jest grzech lekki czyli powszedni?-Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej ale nie całkiem świadomie dobrowolnie.
 4. Co traci człowiek przez grzech ciężki?– Przez grzech ciężki człowiek traci łaskę uświęcającą.
 5. Co to jest łaska Boża?– Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
 6. Co to jest łaska uświęcająca?– Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.
 7. Co to jest sakrament?-Sakrament jest to widzialny znak, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam niewidzialną łaskę Bożą.
 8. Co to jest chrzest?– Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.
 9. Co to jest najświętszy Sakrament? – Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod  postaciami chleba i wina.
 1. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?  – Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek  podczas Ostatniej Wieczerzy.
 1. Co to jest Msza Święta? – Msza Święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.
 2. Co to jest Pokuta? – Pokuta jest to Sakrament Pojednania, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.
 3. Co to jest rachunek sumienia?– Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które   popełniliśmy.
 4. Co to jest żal za grzechy ?– Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość.
 1. Kiedy nasz żal jest doskonały?– Żal jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu którego obraziliśmy.
 2. Co to jest spowiedź?– Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

 30.Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu? Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wynagrodzenie Bogu za popełnione grzechy przed odprawienie pokuty wyznaczonej przez kapłana na spowiedzi.

 31.Co to jest niebo?  Niebo jest to stan wiecznej szczęśliwości.

 1. Co to jest czyściec?-Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

33.Co to jest piekło? – Piekło jest to stan wiecznej kary.

Bardzo często do pytań zaliczana jest również formuła spowiedzi świętej, którą dzieci muszą się nauczyć zanim przystąpią do sakramentu.

Włącz się do dyskusji

Komentarz

Jak oceniasz ten artykuł?
[Oddanych ocen: 0 Średnia ocena: 0]