Modlitwy komunijne

Różaniec Święty – Jak odmawiać?

Podczas odmawiania modlitwy różańcowej,wspólnie z Maryją rozważamy wydarzenia ewangeliczne, które również Ona rozważała w swoim sercu. Ma być to dla nas natchnieniem, aby naśladować postawę Maryi oraz Jezusa w życiu codziennym. Często różaniec jest modlitwą ratunkową dla osób zmagających się z trudnościami, grzechami lub nałogami. Innym razem jest modlitwą dziękczynną. Ma ona potężną moc, o czym zapewniali święci ale także sama Matka Boska w licznych objawieniach. W Fatimie Maryja nieustannie prosiła dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec,w intencji pokoju na świecie, dlatego właśnie ta modlitwa wyznacza rytm życia tego miejsca. Modlitwa różańcowa ciągle rozbrzmiewa w głosach pielgrzymów.

Różaniec szczególną moc posiada, gdy odmawiany jest wspólnie, w zgromadzeniu. Każdego dnia potrzebujemy pomocy Maryi. Odmawiając różaniec składamy na ręce Maryi wszystkie nasze problemy, radości i smutki . Gdy zwrócimy się do Maryi z pełną ufnością, możemy być pewni, że wstawi się Ona za nami u Jezusa. Dlatego Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.

Różaniec odgrywa zatem ważną rolę w życiu każdego Katolika, dlatego bardzo ważne jest aby odmawianie tej Modlitwy rozpoczynać w ak najwcześniejszym wieku. Pierwsza Komunia Święta jest doskonałą okazją, aby nauczyć dziecko Modlitwy Różańcowej, dzięki temu dziecko będzie mogło lepiej przygotować się do przyjęcia Sakramentu Świętego.

Jak odmawia się Różaniec?

 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
 • Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 • 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 • 3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
 • Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy). A następnie: 1x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1x Chwała Ojcu, 1x O mój Jezu. W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.
 • Na zakończenie: Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
 • Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Formuła odmawiania Różańca jest bardzo łatwa do zapamiętania, szczególnie jeśli trzymamy go w dłoniach. Dzięki regularnemu odmawianiu tej modlitwy, z czasem nauczymy się na pamięć wszystkich Tajemnic oraz na które dni są one przypisane.

Pełna Modlitwa Różańcowa złożona jest z IV części i jest streszczeniem wydarzeń z Ewangelii, które opisują życie Maryi i Jezusa. Części Różańca Świętego są także nazywane Tajemnicami. Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic. Przyjęto, aby każdą część Różańca odmawiać w innym dniu, a więc nie jest konieczne odmawianie Pełnej Modlitwy za jednym razem.Generalni przyjmuje się, że każda część Różańca powinna być odmawiana w innym dniu. W odmawianiu Różańca pomaga rozważanie tajemnic – teksty, dzięki którym możemy lepiej zastanowić się, zatrzymać podczas odmawiania każdego dziesiątka Różańca.

Tajemnice Różańca Świętego:

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Włącz się do dyskusji

Komentarz

Jak oceniasz ten artykuł?
[Oddanych ocen: 0 Średnia ocena: 0]