Autor: Filip

Od kilkunastu lat zajmuję się organizowaniem uroczystości Pierwszej Komunii. Aranżacja wnętrz oraz moda komunijna to dziedziny, w których się specjalizuję. Jako redaktor tego portalu dzielę się wiedzą oraz inspiracjami, które zdobywałem każdego roku przy współpracy z rodzicami oraz parafiami na terenie całej Polski.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Read More

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie.…

Read More

Maryjo, cała przeczysta! W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi. Wyproś nam serce proste, napełnij nas swoja radością. Dziewico mówiąca FIAT i śpiewająca MAGNIFICAT, uczyń nasze serca tak przejrzystymi jak Twoje. Maryjo, cała pokorna, ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą, pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę i zanurzyć się w Tajemnicę Chrystusa, abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi. Maryjo, cała wierna, Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana, Ty przyjęłaś Jego tajemnicę i rozważałaś ją w sercu swoim. Ty żyłaś zgodnie z tym, w co uwierzyłaś, i byłaś wzorem stałości w próbie i w uniesieniu radości. Pomóż nam…

Read More

Zwracam się ku Tobie, Święta matko Boża. Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Nawyższego, przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętgo, który spoczął na Tobie, upiększona przez Syna, który zamieszkał w Tobie: przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu. Zawsze wspierany przez Ciebie i napełniony Twoimi dobrodziejstwami, mając u Ciebie schronienie i światłość, będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana. Bądź moją obrończynią, proś, błagaj w mojej sprawie. Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość, tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby. I tak będzie, Matko naszego Pana, jeżeli w moim niepewnym szukaniu Ty mnie przyjmiesz, Ty…

Read More

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Modlitwa „Pod Twoją obronę”  skierowana do Maryi  pochodzi już z III w. Modlitwa ta jest znana głównie poprzez odmawianie jej przy Apelu Jasnogórskiego oraz po Litanii Loretańskiej. Jest odmawiana także pod koniec Różańca Świętego. Jej krótka i zwięzła forma sprawa, że modlitwa jest łatwa do nauczenia dlatego bardzo…

Read More

Modlitwa do św. Michała Archanioła Egzorcyzm do Św Michała Archanioła Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam zawsze obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich – szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocąBożą strąć do piekła. Amen. Modlitwy do św. Michała Archanioła Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego,…

Read More

W modlitwie wieczornej dziękujemy Bogu za dobro, które spełniliśmy. Robimy krótki rachunek sumienia. Wzbudzamy żal za grzechy i postanawiamy poprawę. Modliwy na wieczór Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale. Pragnę również za wszystko Cię przeprosić Tu przypomnij sobie swoje grzechy i zaniedbania. Zrób krótki rachunek sumienia i postanowienie poprawy Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca mego, żem Ciebie – Najwyższe Dobro moje – grzechami obraził i zasmucił. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami…

Read More

Modlitwa poranna W modlitwie porannej dziękujemy Bogu za dar życia oraz prosimy Go o opiekę i błogosławieństwo w ciągu dnia dla siebie i innych. Możemy posłużyć się dowolnymi modlitwami. Możemy też modlić się własnymi słowami albo odprawić krótkie rozmyślanie. Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś Miłością, bym był podobny do Ciebie. Bym był dobry dzisiaj i zawsze. Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich w domu i w pracy. Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił. Daj, żeby życie…

Read More

Pacierz poranny W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Wyznanie wiary… 10 przykazań bożych, 2 przykazania miłości… Wzbudzenie dobrej intencji Weź, Panie, moją pamięć, rozum, wolę. Cokolwiek mam, Ty mi to dałeś. To wszystko oddaję Tobie i zgadzam się z Twoją wolą. Pomóż mi przeżyć dzień dzisiejszy w Twojej miłości, naucz mnie czynić dobrze Tobie w bliźnich moich. Ofiarowanie pacierza porannego Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie myśli, słowa i uczynki moje, prace i modlitwy, pociechy i cierpienia, jakie mi w ciągu dnia zesłać raczysz, aby były na większą cześć i chwałę Twoją. Amen. Pacierz…

Read More

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Modlitwa „Zdrowaś Mario” jest nazywana również Pozdrowieniem Anielskim, ponieważ pierwsza część tej modlitwy została zaczerpnięta z Pisma Świętego, gdzie archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie wypowiada słowa pozdrowienia.Druga część modlitwy pochodzi od św. Elżbiety, która wypowiada powyższe słowa podczas nawiedzenia jej przez Maryję.Trzecia część modlitwy „Zdrowaś Mario” została dodana przez Kościół Święty.

Read More

Tekst utworu „Uroczysty Dzień Komunii” Tak czekałam na tę chwilę, By usłyszeć głos Twój Panie, W sercu mam radości tyle, Miłość Twa przepełnia mnie Oto nastał dzień wspaniały, Pełen światła i radości, Stoję z dłońmi złożonymi, Ciebie tylko wielbić chcę Refren: Uroczysty dzień komunii Jest największą mą radością, Jezus żywy w moim sercu, Dziś objawił miłość swą /x2 Z Tobą pragnę się spotykać, To dziecięce me pragnienie, Na Twe przyjście będę czekać, Nie opuszczę Ciebie, nie Doczekałam wielkiej chwili, Której nigdy nie zapomnę, Przecież wiem że to w komunii, Tu zbawienie znajdę swe. Refren: Uroczysty dzień komunii Jest największą mą…

Read More

Wielu rodziców po raz pierwszy staje przed wyzwaniem, jakim jest wyprawienie dziecka do Pierwszej Komunii. Oprócz samych przygotowań duchownych, na rodzicach spoczywa obowiązek przygotowania „wyprawki” dla dziecka. Te przygotowania rozpoczynają się dość wcześnie – przeważnie już we wrześniu – na początku roku szkolnego. Wtedy rodzice spotykają się, aby podjąć wstępne decyzje dotyczące komunijnego ubioru, dewocjonaliów oraz aranżacji Kościoła. Jednak niektórzy muszą znacznie wcześniej pomyśleć o rezerwacji sali na przyjęcie dla zaproszonych gości. Pierwsza Komunia Święta. Przygotowania krok po kroku O czym powinniśmy pamiętać, aby nie być zaskoczonym podczas organizacji Pierwszej Komunii Świętej? Przygotowaliśmy checklistę z dokładnym opisem krok po kroku…

Read More

Skład apostolski, czyli Wierzę w Boga, jest najstarszym wyznaniem wiary w Kościele katolickim. To modlitwa, w której jest mowa jest o Bogu, który jest Wszechmogącym Ojcem, a także o Jezusie poczętym przez Maryję za sprawą Ducha Świętego. Odmawiana jest ona jako modlitwa prywatna, a także publiczna w czasie nabożeństw np. różańca czy koronki do Miłosierdzia Bożego. Zarówno w Składzie apostolskim jak i Credo wyjaśniona jest rola Trójcy Świętej. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem,…

Read More

Prezenty komunijne, które otrzymują dzieci stają się coraz droższe. Często ich wartość przekracza kilka tysięcy złotych. Takie podarunki mogą podlegać opodatkowaniu. W jakiej sytuacji i w jaki sposób należy się rozliczać z prezentów komunijnych? Czy prezenty komunijne podlegają opodatkowaniu? Wśród najpopularniejszych prezentów komunijnych w ostatnich latach dominują drony, laptopy, smartfony, a nawet quady. Dla Urzędu Skarbowego taki upominek to zwykła darowizna, która może podlegać opodatkowaniu. Droższe prezenty komunijne lub ślubne (a nawet urodzinowe) powinny być zgłoszone i opodatkowane. I próżno liczyć na zniesienie tego obowiązku, ponieważ stworzyłoby to drogę do nadużyć. Wbrew powszechnej opinii, także darowizna na rzecz dzieci poniżej 18…

Read More

Wyprawienie uroczystości jest bardzo trudne, szczególnie jeśli wiemy że pojawi się na nim cała rodzina i najbliżsi znajomi. Z tego powodu wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług restauracji lub firm cateringowych jednak nie każdy ma taką możliwość. Obłożenie w okresie komunijnym jest tak duże, że wielu rodziców przyjęcie musi wyprawić samodzielnie. Niezwykle ważny na przyjęciu komunijnym jest poczęstunek. Nie wszyscy mają doświadczenie lub pomysł co można zaserwować przybyłym gościom. Aby ułatwić przygotowanie tej ważnej rodzinnej uroczystości przygotowaliśmy przykładowe zestawy menu w oparciu o tradycyjne potrawy kuchni polskiej. Możecie wybrać jeden z przedstawionych poniżej zestawów lub skomponować własny. Nie…

Read More

W przypadku doboru dodatków do stroju komunijnego chłopców nie mamy tak szerokiego wyboru jak w przypadku dziewczynek. Chłopcy nie potrzebują nakrycia głowy, płaszczyków czy pelerynek. Nie oznacza to jednak, że chłopcy nie powinni zostać zaopatrzeni w żadne drobne dodatki. Zatem z czego możemy skorzystać? Chłopcy ubrani w alby W przypadku, gdy chłopcy są ubrani w jednakowe alby mamy bardzo małe pole do popisu. Najczęściej wówczas dobrane są również identyczne buciki dla całej grupy. Wówczas dodatki ograniczać się będą jedynie do medalików i łańcuszków na ich szyjach. Chłopcy ubrani w garnitury Najtrudniejszym zadaniem jest znalezienie koszuli komunijnej odpowiednio dopasowanej do garnituru.…

Read More