Mały katechizm

Mały Katechizm to materiał katechetyczny skierowany do dzieci, które przygotowują się do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Jest to specjalnie dostosowany materiał, który zawiera podstawowe zasady wiary katolickiej w sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci. Przygotowanie do pierwszej komunii może różnić się w zależności od diecezji lub parafii, więc rodzice powinni skonsultować się z miejscowym duchowieństwem lub katechetami, aby uzyskać konkretne wytyczne dotyczące tego procesu. Ważne jest, aby dziecko rozumiało znaczenie i głębię sakramentu, który przyjmuje, oraz by towarzyszyło mu wsparcie duchowe i rodziny.

Przyjęcie Komunii Świętej jest jednym z najważniejszych sakramentów w katolickim życiu i ma ogromne znaczenie. Jej przyjęcie wiąże się z…

Przyjęcie sakramentu Komunii to wyjątkowy moment. Warto aby zawsze był poprzedzony przez nas modlitwą. Modlitwa przed przyjęciem Komunii świętej: Panie…

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko…

1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć i od prac niekoniecznych powstrzymać się 2. Przynajmniej raz…

CNOTY TEOLOGICZNE 1. Wiara 2. Nadzieja 3. Miłość CNOTY KARDYNALNE 1. Roztropność 2. Sprawiedliwość 3. Wstrzemięźliwość 4. Męstwo

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie. 3. Pamiętaj, abyś…

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego…

1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy…

1. Pycha 2. Chciwość 3. Nieczystość 4. Nienawiść 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6. Gniew 7. Lenistwo

1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Szczera spowiedź 5. Zadośćuczynienie Jeśli dziecko przystępować będzie…

1. Sakrament chrztu 2. Sakrament bierzmowania 3. Sakrament Eucharystii 4. Sakrament pokuty i pojednania 5. Sakrament namaszczenia chorych 6. Sakrament…