Sakrament Pierwszej Komunii

Dziecku Pierwsza Komunia Święta nie może kojarzyć się jedynie z prezentami i przyjęciem. To bardzo ważna uroczystość, podczas której po raz pierwszy przyjmie Chrystusa do swojego serca. Dlatego bardzo ważne jest wytłumaczenie dziecku duchownego wymiaru Pierwszej Komunii Świętej i uświadomienie jak ważnego momentu doświadcza w swoim życiu.

Pierwsza Komunia – istota spowiedzi Spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą jest ważnym elementem przygotowań do tego sakramentu w wielu tradycjach…

Przyjęcie Komunii Świętej jest jednym z najważniejszych sakramentów w katolickim życiu i ma ogromne znaczenie. Jej przyjęcie wiąże się z…

Każdy sakrament wymaga od człowieka odpowiedniego przygotowania. Tylko wtedy sakrament może być przyjęty godnie. Każdy z siedmiu sakramentów wymaga innego…