Pierwsza spowiedź

Pierwsza spowiedź, to sakrament pojednania, w którym dziecko wyznaje swoje grzechy i otrzymuje odpuszczenie grzechów od Boga poprzez kapłana. To ważny moment w życiu dziecka, który poprzedza przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. Przed samą spowiedzią dziecko powinno odpowiednio się do niej przygotować. W poniższych artykułach zamieszczamy wszystkie materiały, które pomogą w odpowiednim przygotowaniu dziecka do sakramentu spowiedzi świętej.

Pierwsza Komunia – istota spowiedzi Spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą jest ważnym elementem przygotowań do tego sakramentu w wielu tradycjach…

1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Szczera spowiedź 5. Zadośćuczynienie Jeśli dziecko przystępować będzie…