Różaniec Święty

Różaniec Święty to modlitwa, w której zawierzamy nasze problemy Maryi, dzielimy się z nią smutkami oraz radościami.

Październik to miesiąc, który jest w szczególny sposób poświęcony modlitwie różańcowej. Przez cały miesiąc w Kościołach lub przy kapliczkach wierni…

Podczas odmawiania modlitwy różańcowej,wspólnie z Maryją rozważamy wydarzenia ewangeliczne, które również Ona rozważała w swoim sercu. Ma być to dla…