Katechizm dla kandydatów Modlitwy komunijne

Formuła Pierwszej Spowiedzi Świętej dla Dzieci

jak przygotować dziecko do pierwszej spowiedzi świętej

Po wykonaniu trzech pierwszych warunków dobrej spowiedzi, przychodzi czas na przystąpienie do sakramentu pokuty. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego Katolika, a dla dzieci przystępujących do spowiedzi pierwszy raz może być stresujący. Jednak należy pamiętać, iż spowiedź jest sakramentem pojednania z Panem Bogiem, a wypowiedzenie i żałowanie za grzechy drogą do zbawienia.

Formuła spowiedzi świętej dla dzieci nieznacznie różni się od formuły spowiedzi dla osób dorosłych. Poniższa formuła spowiedzi dla dzieci, będzie mogła towarzyszyć im, aż do momentu, w którym samodzielnie będą potrafiły swobodnie rozmawiać z księdzem przy konfesjonale.

Spowiedź święta polega na wyznaniu księdzu grzechów, i proszeniu o przebaczenie, następnie przyjęcia pokuty i finalnie pojednania z Bogiem. Grzesznik chce pozbyć się grzechu, wyznaje go, żałuje że go popełnił i postanawia z nim walczyć. Przyjmuje pokutę i otrzymuje rozgrzeszenie. W Kościele katolickim spowiedź świętą zalicza się do sakramentów uzdrowienia.

Co mówić podczas Pierwszej Spowiedzi Świętej

Przed podejściem do konfesjonału należy odmówić spowiedź powszechną. Następnie, po podejściu do konfesjonału:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Wykonaj znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Mam …. lat,  albo Jestem uczniem/uczennicą klasy … . Do spowiedzi świętej przystępuję po raz pierwszy. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …

Po wyznaniu grzechów należy wyrazić swój żal:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

Kapłan mówi słowa pouczenia, zadaje pokutę. Zapamiętaj ją, by następnie wypełnić. Ma ona szczególną moc wynagradzającą Bogu. Jeżeli nie dosłyszysz zadanej pokuty lub jej nie zrozumiał, nie wstydź się poprosić księdza o jej powtórzenie.

Na wezwanie kapłana wypowiedz słowa skruchy i przeproszenia Boga:

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)

Kapłan udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno:

Amen.

Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwróci się do ciebie w słowach:

Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

Odpowiedz:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiedz:

Bóg zapłać.

 

Nie martw się, gdy zapomnisz formuły spowiedzi świętej. Podczas spowiedzi najważniejsze jest wyjawienie swoich grzechów oraz szczere postanowienie poprawy. Kapłan pomoże Ci przejść przez ten etap, jeżeli będziesz miał problemy.

Każda spowiedź święta jest objęta tak zwaną. tajemnicą spowiedzi. Jest to obowiązek kapłana, którego niedotrzymanie obwarowane jest licznymi karami prawa kanonicznego. Tajemnica spowiedzi jest również respektowana jako w wielu krajach – również w Polsce -przez prawo.

Co jeszcze warto zrobić przed Pierwszą Spowiedzią Świętą?

Oprócz samej formuły bardzo ważne jest również przygotowanie do pierwszej Spowiedzi Świętej. Odpowiednie zrozumienie – czym jest spowiedź święta – oraz poznanie jej sensu pomoże dziecku w odpowiednim przygotowaniu Jak przygotować dziecko do pierwszej Spowiedzi Świętej

Przed samą spowiedzią obowiązkowo musimy dokonać Rachunku Sumienia. Warto wyrobić sobie nawyk regularnych spowiedzi. Dobrą okazją ku temu jest praktykowanie Pierwszych Piątków Miesiąca. Niezbędne będzie również zapoznanie się Warunkami dobrej spowiedzi.

Jeżeli  Twoje dziecko stresuje się przed sakramentem spowiedzi, warto zapoznać się z artykułem: Dziecko stresuje się przed pierwszą komunią – jak mu pomóc?

Włącz się do dyskusji

Komentarz

Jak oceniasz ten artykuł?
[Oddanych ocen: 3 Średnia ocena: 5]